17 lutego 2019

Uczestnicy

Kontakt:

Paweł Bagan :
pawelbagan1@gmail.com

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w czasie konferencji. W zależności od wybranej opcji uczestnictwo kosztuje odpowiednio: bez noclegu/z noclegiem. Studenci 85zł/180zł; osoby z branży 200zł/400zł; uczestnictwo z przedstawieniem referatu 250zł/500zł. Wszystkie informacje na temat konferencji i płatności zostaną Państwu przekazane drogą mailową na wskazany w formularzu adres.